Колектив кафедриКлигуненко Олена Миколаївна  - доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідуюча кафедрою анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО, головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я ДОА за фахом “Анестезіологія та інтенсивна терапія”, віце-президент Асоціації Анестезіологів України.

З відзнакою закінчила Дніпропетровський медичний інститут у 1971 році. У 1983 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Изменения биогенных аминов и реологических свойств крови у больных с острой черепно-мозговой травмой при использовании в комплексном лечении различных вариантов, защиты головного мозга от гипоксии” а у 1991 році захистила докторську дисертацію на тему «Механізми адаптації до тяжкої черепно-мозкової травми та способи захисту головного мозку від гіпоксії». Співавтор наукової розробки та впровадження медичної системи життєзабезпечення постраждалих під час техногенних аварій і катастроф, за яку в 2000 році присуджено звання лауреата Державної премії України.

У січні 1993 р. отримала звання професора, у 2000 р. за розробку та впровадження «Медичної системи життєзабезпечення потерпілих у техногенних аваріях і катастрофах» була нагороджена у складі авторського колективу Державною премією України у галузі науки та техніки. У 2009 р. стала кавалером ордена княгині Ольги III ступеня. Автор та співавтор понад 570 наукових праць, в т.ч. 13 монографій, 6 підручників, 5 навчальних посібників, 6 винаходів. Член спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01, член Правління асоціації анестезіологів України та Дніпропетровської області, член Європейської Асоціації Анестезіологів, член редакційної ради науково-практичних журналів «Біль, знеболення та інтенсивна терапія», «Медицина невідкладних станів», «Український журнал екстремальної медицини ім. Можаєва». Під керівництвом О.М. Клигуненко захищено 3 докторські і 12 кандидатських дисертацій заплановано та виконуються 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій.Снісарь Володимир Іванович  - доктор медичних наук, професор, декан факультету післядипломної освіти.

У 1976 році з відзнакою закінчив Дніпропетровський медичний інститут.

У 1984 році захистив кандидатську дисертацию на тему “Влияние различных методов оксигенотерапии на функцию эритрона при дыхательной недостаточности, обусловленная токсической пневмонией у детей раннего возраста”.

У 1993 році захистив докторську дисертацію на тему “Пути формирования адаптационно-компенсаторных механизмов кислородно-транспортной функции крови и методы их коррекции при гипоксических состояниях новорожденных”.

Член спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01, правління асоціації анестезіологів України та Дніпропетровської області, член редакційної ради науково-практичних журналів «Актуальні питання дитячої хірургії та анестезіології» (Росія), «Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря». Під керівництвом професора В.І.Снісаря виконано 1 докторську та 9 кандидатських дисертацій, заплановано та виконуються 2 докторські і 3 кандидатські роботи.

Автор більш ніж 163 робіт, співавтор 3-х підручників, 4-х навчальних посібників, 12 методичних рекомендацій, одного винаходу.


Єхалов Василій Віталійович - кандидат медичних наук, доцент, завуч кафедри, куратор циклу «Невідкладні стани» для інтернів різних спеціальностей (підготовка до ЛІІ «КРОК-3»).

Закінчив лікувальний факультет Дніпропетровського медичного інституту у 1980 році.

У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Влияние различных вариантов анестезии на эритроцитарные мембраны при операциях на предстательной железе”.

Автор та співавтор 256 наукових робіт, 2 інформаційних листів2 методичних рекомендацій, 8 раціоналізаторських пропозицій, 1 базового підручника, 5 учбово-методичних посібників, 1 патента на корисну модель. 

Нагороджений орденом "Герой Чорнобиля". Станін Дмитро Михайлович  - кандидат медичних наук, доцент. Закінчив педіатричний факультет Дніпропетровського медичного інституту у 1975 році.

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Состояние внешнего дыхания, легочного кровообращения и нервно-мышечной передачи у больных с острыми отравлениями ФОС под влиянием экстракорпоральных методов детоксикации и ГБО”.

Автор 80 наукових робіт, співавтор 2 учбових посібників з анестезіології.

 Кравець Ольга Вікторівна – доцент, куратор циклів ТУ для лікарів-курсантів за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

 Закінчила лікувальний факультет Дніпропетровського медичного інституту у 1993 році. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Оптимізація методів лікування у хворих з підгострою за темпом та великою за об’ємом крововтратою”.

Автор понад 50 наукових робіт, співавтор навчально-методичного посібника „Інтенсивна терапія гострої крововтрати”. – Дніпропетровськ: Пороги, 2004.

Виконує докторську дисертаційну роботу на тему «Оптимізація периопераційної інфузійної терапії при невідкладних хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини».

 Площенко Юлія Олександрівна  - доцент, куратор циклів ТУ та ПАЦ для лікарів-курсантів за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

В 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Гемостаз, реологические свойства эритроцитов и состояние эндотелиоцитов при разных вариантах интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы и коррекция их нарушений".

Виконує докторську дисертаційну роботу на тему «Кардіопротективна тактика периопераційної інтенсивної терапії у хворих похилого віку».

 Седінкін Владислав Анатолійович – доцент, відповідає за наукову діяльність кафедри.

В 2008 році під керівництвом професора О.М. Клигуненко захистив кандидатську дисертацію на тему “Эффективность различных вариантов нейропротекторной терапии при диабетических кетоацидотических кризах”. З 2008 року виконує консультативні виїзди у міста та райони Дніпропетровської області по лінії обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Владислав Анатолійович є автором та співавтором понад 30 друкованих праць.

Виконує докторську дисертаційну роботу на тему «Оптимізація інтенсивної терапії при гострій акушерській крововтраті у перипартальному періоді».

 Лященко Олег Вікторович  - асистент, заступник декана ФПО.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Оптимизация анестезиологического обеспечения малоинвазивных оперативных вмешательств”.

Лікувальну роботу виконує у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КЗ «ШМКЛ» ДОР». Клінічні спостереження за динамікою лікування хворих були матеріалами для наукових узагальнень, які відображені в методичних рекомендаціях «Нестероїдні протизапальні препарати у лікуванні післяопераційного больового синдрому»(2010 рік). Є автором та співавтором понад 24 друкованих праць.

 Муризіна Ольга Юріївна  - асистент, секретар.

Закінчила II лікувальний факультет Дніпропетровського медичного інституту у 1985 році.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Вплив аналгезii на перебiг пiслятравматичного перiоду при тяжкiй сполученiй торакальнiй травмi».

 Халімончик Вікторія Володимирівна – асистент, куратор лікарів-інтернів за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

Виконує кандидаську дисертаційну роботу на тему «Оптимізація анестезіологічного забезпечення та післяопераційного періоду при лапароскопічних операціях в гінекології».

 

Єгоров Сергій Валерійович – асистент, куратор лікарів-інтернів та лікарів-курсантів за фахом «Дитяча анестезіологія», відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі.

Виконує кандидаську дисертаційну роботу на тему «Модифікація програм цільової інфузійної терапії у дітей».


Павлиш Олександр Сергійович – асистент, куратор лікарів-інтернів  за фахом «Дитяча анестезіологія»


Кущ Катерина Олександрівна – асистент, відповідальна за ідейно-виховну роботу на кафедрі.

Виконує кандидаську дисертаційну роботу на тему «Комбінована нейрометаболічна корекція когнітивних функцій в інтенсивній терапії гострого періоду ішемічного  інсульту».


          Колганова Катерина Андріївна  -  асистент, в 2005 році закінчила Донецький державний медичний університет ім. М.Горького.

        В 2015 році захистила дисертаційну роботу за темою "Оптимізація анестезіологічного забезпечення та періопераційної інтенсивної терапії під час великих резекцій печінки 

 в онкохірургії".


 
Сотула Ірина Василівна  - лаборант.

Закінчила санітарно-фельдшерське відділення Дніпропетровського медичного училища № 1 у 1993 році.
Козачук Наталя Павлівна  - старший лаборант.