Колектив кафедри

Клигуненко Олена Миколаївна - доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідуюча кафедрою анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО, головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я ДОА за фахом “Анестезіологія та інтенсивна терапія”, віце-президент Асоціації Анестезіологів України.

Автор та співавтор понад 570 наукових праць, в т.ч. 13 монографій, 6 підручників, 5 навчальних посібників, 6 винаходів. Член спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01, член Правління асоціації анестезіологів України та Дніпропетровської області, член Європейської Асоціації Анестезіологів, член редакційної ради науково-практичних журналів «Біль, знеболення та інтенсивна терапія», «Медицина невідкладних станів», «Український журнал екстремальної медицини ім. Можаєва».Снісарь Володимир Іванович - доктор медичних наук, професор, декан факультету післядипломної освіти.

Член спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01, правління асоціації анестезіологів України та Дніпропетровської області, член редакційної ради науково-практичних журналів «Актуальні питання дитячої хірургії та анестезіології» (Росія), «Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря». Під керівництвом професора В.І.Снісаря виконано 1 докторську та 9 кандидатських дисертацій, заплановано та виконуються 2 докторські і 3 кандидатські роботи.

Автор більш ніж 163 робіт, співавтор 3-х підручників, 4-х навчальних посібників, 12 методичних рекомендацій, одного винаходу.

Волков Олексій Олегович - доктор медичних наук, доцент.

Позаштатний координатор ДОЗ ОДА з анестезіології та інтенсивної терапії по північно-західному регіону. Позаштатний міський спеціаліст із спеціальності «Анестезіологія» м. Кам’янське. Член ESA (Європейської асоціації анестезіологів), ОАА (Асоціації акушерських анестезіологів Великобританії), ААУ (Асоціації анестезіологів України), член правління Асоціації анестезіологів Дніпропетровської області.

Автор та співавтор 68 наукових праць, у т.ч. 4 монографій, 4 патентів на корисну модель та винахід, інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я. Співавтор національного підручника з інтенсивної терапії для лікарів-інтернів.

Єхалов Василій Віталійович - кандидат медичних наук, доцент, завуч кафедри, куратор циклу «Невідкладні стани» для інтернів різних спеціальностей (підготовка до ЛІІ «КРОК-3»).

Автор та співавтор 256 наукових робіт, 2 інформаційних листів, 2 методичних рекомендацій, 8 раціоналізаторських пропозицій, 1 базового підручника, 5 учбово-методичних посібників, 1 патента на корисну модель. Нагороджений орденом "Герой Чорнобиля".

Станін Дмитро Михайлович - кандидат медичних наук, доцент.

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Состояние внешнего дыхания, легочного кровообращения и нервно-мышечной передачи у больных с острыми отравлениями ФОС под влиянием экстракорпоральных методов детоксикации и ГБО”.

Автор 80 наукових робіт, співавтор 2 учбових посібників з анестезіології.

Кравець Ольга Вікторівна – кандидат медичних наукдоцент, куратор циклів ТУ для лікарів-курсантів за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Оптимізація методів лікування у хворих з підгострою за темпом та великою за об’ємом крововтратою”.

Автор понад 50 наукових робіт, співавтор навчально-методичного посібника „Інтенсивна терапія гострої крововтрати”. – Дніпропетровськ: Пороги, 2004.


Площенко Юлія Олександрівна - кандидат медичних наук, доцент, куратор циклів ТУ та ПАЦ для лікарів-курсантів за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

В 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Гемостаз, реологические свойства эритроцитов и состояние эндотелиоцитов при разных вариантах интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы и коррекция их нарушений".


Седінкін Владислав Анатолійович – кандидат медичних наук, доцент, відповідає за наукову діяльність кафедри.

В 2008 році під керівництвом професора О.М. Клигуненко захистив кандидатську дисертацію на тему “Эффективность различных вариантов нейропротекторной терапии при диабетических кетоацидотических кризах”.

Є автором та співавтором понад 30 друкованих праць.


Лященко Олег Вікторович - кандидат медичних наук, асистент, заступник декана ФПО.

Лікувальну роботу виконує у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КЗ «ШМКЛ» ДОР».

Є автором та співавтором понад 24 друкованих праць.

Муризіна Ольга Юріївна - кандидат медичних наук, асистент, секретар.

Закінчила II лікувальний факультет Дніпропетровського медичного інституту у 1985 році.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Вплив аналгезii на перебiг пiслятравматичного перiоду при тяжкiй сполученiй торакальнiй травмi».

Криштафор Дар'я Артурівна - кандидат медичних наук, асистент.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію «Якісна та кількісна корекція поповнення крововтрати при інтенсивній терапії політравми».

Є автором та співавтором понад 37 друкованих праць.


Халімончик Вікторія Володимирівна – асистент, куратор лікарів-інтернів за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

Виконує кандидаську дисертаційну роботу на тему «Оптимізація анестезіологічного забезпечення та післяопераційного періоду при лапароскопічних операціях в гінекології».

Єгоров Сергій Валерійович – асистент, куратор лікарів-інтернів та лікарів-курсантів за фахом «Дитяча анестезіологія», відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі.

Виконує кандидаську дисертаційну роботу на тему «Модифікація програм цільової інфузійної терапії у дітей».

Павлиш Олександр Сергійович – асистент, куратор лікарів-інтернів за фахом «Дитяча анестезіологія»

Сотула Ірина Василівна - лаборант.

Закінчила санітарно-фельдшерське відділення Дніпропетровського медичного училища № 1 у 1993 році.

Козачук Наталя Павлівна - старший лаборант.