Новини

Респіраторна підтримка при СOVID-19

Хоча справжня поширеність дихальної недостатності серед пацієнтів із COVID-19 повністю не з’ясована, вважається, що у великій кількості хворих, захворювання буде прогресувати з потребою в кисневій терапії та штучній вентиляції легень.

Тому, за ініціативою ректора Дніпропетровської Медичної Академії, члена-кореспондента НАМН України, д.мед.н., професора Т.О. Перцевої, та департаменту охорони здоров'я співробітниками академії з 6 по 20 квітня було організоване та проведене навчання більш ніж 60 лікарів анестезіологів госпітальних центрів( по 10 чоловік в групі ) на дводенному тренінгу з Респіраторної підтримки пацієнтів з COVID-19. Лектори: д.мед., професор В.І. Снісарь, д.мед.н. Д.М. Сурков, к.мед.н. С.В. Болтянский.

23-24 жовтня 2019 року в м. Дніпро, пройшов IIІ Симпозіум з міжнародною участю «Нові горизонти анестезіології, інтенсивної терапії критичних станів та лікування болю»

Цього року його відкриття симпозіуму присвятили 85-річному ювілею корифея вітчизняної анестезіології, фундаторові і очільниці найвагомішої наукової анестезіологічної школи України член-кореспондента НАН та НАМН України, д.мед.н., професора Л.В. Новицької-Усенко.

Головними темами симпозіуму стали: Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія периопераційного періоду,

лікування гострого та хронічного болю, проблеми безпеки в анестезіологічній практиці, сучасні принципи інтенсивної терапії критичних та термінальних станів, інтенсивна терапія сепсису та септичного шоку, інтенсивна терапія бойової травми, актуальні питання анестезії та ІТ дитячого віку, сучасні проблеми інтенсивної терапії та анестезії в акушерстві, нове в анестезіології та інтенсивній терапії, медицина катастроф, питання дипломної та післядипломної освіти в анестезіології та ІТ, питання освіти середнього медичного персоналу відділень анестезіології та інтенсивної терапії.

Співробітники кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та МНС ФПО «Дніпропетровської Медичної Академії МОЗ України» прийняли активну участь у роботі симпозіуму та представили наступні доповіді:

«Нутрітивна підтримка при церебральній недостатності» Клигуненко О.М.

«Периопераційні кровозберігаючі технології» Клигуненко О.М.

«Консенсус NATA 2019 щодо лікування післяпологової кровотечі» Седінкін В.А.

«Вплив різних режимів інфузійної терапії на периопераційний перебіг у хворих з гострою абдомінальною патологією» Кравець О.В.

«Вплив кетаміну на динаміку маркерів стресу та біль при лапароскопічних операціях в гінекології»и Халімончик В.В.

«Сучасний підхід до лікування ТЕЛА відповідно до ризиків пацієнтів. Контроль ефективності та безпеки» Муризіна О.Ю.

«Шок у дітей. Інотропна підтримка. Що, коли, скільки» Снісарь В.І.

«Ефективність різних інфузійних розчинів у дітей з гострою хірургічною патологією» Єгоров С.В.

«Методичні рекомендації по веденню дітей з тяжкою ЧМТ (2019)» Снісарь В.І.

«Досвід використання сучасних еферентних технологій в інтенсивній терапії критичних хворих» Дубина В.М.

«Дексмедетомідін: особливості застосування в нейрохірургії» Грішин В.І.

«Мікробний пейзаж відділення інтенсивної терапії для новонароджених Ш рівня: ретроспективний аналіз за 5-річний період» Капустіна О.Г.

Також в рамках симпозіуму була проведена Панельна дискусія: Підготовка і безперервна освіта анестезіолога в різних системах охорони здоров'я Європи: Схід зустрічає Захід, спікерами та модераторами якої були: Усенко Л.В. (Україна), Кобеляцький Ю.Ю. (Україна), Суслов В.В.(Україна), З. Голдік (Ізраїль), О. Іосковiч (Ізраїль), Є. Чумаченко (Франція), Р. Балтага (Молдова-Велика Битанія), Р. Янковіч (Сербія), С. Шандру (Молдова), Клигуненко О.М. (Україна).
11 жовтня 2019 року на спеціалізованій Вченій Раді Д 08.601.01 за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Суркова Дениса Миколайовича Нейроресусцитація та нейропротекція при тяжких перинатальних гіпоксично-ішемічних ураженнях головного мозку у доношених новонароджених”.

Вітаємо Голову Спеціалізованої Вченої Ради професора, д.мед.н. Людмилу Василівну Новицьку-Усенко та наукового керівника, професора кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО, д.мед.н. Володимира Івановича Снісаря з новим членом наукової родини Дніпропетровської школи анестезіологів, а дисертанта – з блискучим захистом дисертації.

19-21 вересня 2019 року в м. Києві відбувся Конгрес анестезіологів України, який став наймасовішим конгресом анестезіологів та був занесений до національного реєстру рекордів України.

Тематикою цьогорічного конгресу стали найактуальніші питання анестезіології, а саме:

· Інтенсивна терапія критичних станів;

· Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія периопераційного періоду;

· Лікування гострого та хронічного болю;

· Антибактеріальна терапія та проблеми антибіотикорезистентності. Інтенсивна терапія сепсису та септичного шоку;

· Інфузійна терапія – сучасний стан питання;

· Нутритивне забезпечення в клінічній практиці;

· Анестезіологія та інтенсивна терапія в педіатрії;

· Сучасні проблеми інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення в акушерстві та гінекології та ін.

Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та МНС ФПО «Дніпропетровської Медичної Академії МОЗ України» була представлена на конгресі наступними доповідями:

Клигуненко О.М. Профілактика тромбозу – запорука успішного післяопераційного періоду.

Клигуненко О.М. Ефективність інгібіторів протеаз при гострому панкреатиті

Клигуненко О.М. Нутритивна підтримка при захворюваннях органів черевної порожнини.

Клигуненко О.М., Халімончик В.В. Роль і місце НПЗЗ в оптимізації перебігу післяопераційного періоду лапароскопічних операцій в гінекології.

Кравець О.В. Визначення клінічної ефективності різних режимів інфузійної терапії у хворих з гострою абдомінальною патологією.

Площенко Ю.О. Стан міокардіальної функції та системи запалення при різних видах знеболення у хворих похилого віку.

Снісарь В.І., Павлиш О.С. Церебральна оксиметрія у дітей.

Єгоров С.В. Інфузійна терапія у дітей з гострою хірургічною патологією.

Седінкін В.А., Клигуненко О.М. Сучасні підходи до оптимізації інфузійно-трансфузійної терапії в акушерстві.

Волков О.О. Особливості загального знеболення при кесаревому розтині.

Клигуненко О.М., Зозуля О.О., Кущ К.О. Ішемічний каскад та його блокада при інсультах.

Кріштафор Д.А., Клигуненко О.М. Особливості гострого періоду мирної та бойовій політравми.

27 лютого 2019 року відбулося чергове засідання Асоціації анестезіологів, дитячих анестезіологів та токсикологів Дніпропетровської області на якому були представлені Річні звіти:

Стан служби анестезіології та ІТ в м. Дніпро. – експерт ДОЗ ДОА, зав. ВАІТ, к.м.н. С.В. Болтянский

Стан служби анестезіології та ІТ в м. Кривий Ріг. – координатор служби по Криворізькому регіону, зав. ВАІТ, О.О. Ємельянова

Стан служби анестезіології та ІТ у Кам'янському регіоні. – координатор служби по регіону, зав. ВАІТ, д.м.н. доц.. О.О. Волков

Плани МОЗУ щодо трансформації системи безперервної освіти лікарів в Україні – експерт МОЗУ проф.. О.М. Клигуненко

Звіт Голови Асоціацїі. – Проф. Кобеляцький Ю.Ю.

Звіт скарбничого Асоціації. – Доц. Площенко Ю.О.

В ході засідання усі присутні мали змогу брати участь в обговоренні звітів та планів, а також задати питання членам правління Асоціації анестезіологів.

Іспит за системою OSCE – сучасний клінічний екзамен

Щорiчно в анестезiологiї та iнтенсивнiй терапiї впроваджуються новiтнi засоби дiагностики та лiкування, палати та операцiйнi оснащуються новiтньою апаратурою. Це потребує від лiкаря засвоєння великого обсягу теоретичних знань, опанування новими практичними навичками, прийняття вiдповiдальних рiшень.

Зважаючи на позитивний міжнародний та власний досвід проведення іспиту за методологією OSCE на кафедрі анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО (зав. кафедри – професор О.М. Клигуненко), цього року також було проведено іспит за даною методологією. OSCE – це об’єктивний структурований клінічний екзамен, що складається iз так званих станцiй, на яких лікар-інтерн повинен продемонструвати рiзнi сторони своєї пiдготовки. На проходження кожної станції видiляється до 10 хвилин, потім лікарі-інтерни переходять до iншої станції. На кожнiй станції екзамен приймають 2 викладача. На бiльшостi станцiй iспит приймають з використанням сучасних манекенiв та справжнього обладнання для анестезiї (відеоларингоскоп, дихальнi контури, ендотрахеальні трубки, ларингеальнi маски, монітори). Для проведення iспиту були пiдготовленнi 8 екзаменацiйних станцiй:

1. Теорія та практика проведення серцево-легеневої реанiмацiї (вiдпрацювання на манекенi).

2. Серцево-легенева реанiмацiя у дітей та новонародженних (вiдпрацювання на манекенах).

3. Теорія та практика алгоритму дії при важких дихальних шляхах (вiдпрацювання на манекенi – встановлення ларингеальної маски, інкубація трахеї).

4. Дооперацiйна підготовка та оцiнка пацiєнта.

5. Внутрішньовенна анестезія та мʼязові релаксанти.

6. Інгаляційна анестезія.

7. Теорія та практика по гемотрансфузіології.

8. Теорія та практика ЕКГ діагностики.

02 листопада 2018 року на спеціалізованій Вченій Раді Д 08.601.01 за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Кріштафор Дар'ї Артурівни “Якісна та кількісна корекція поповнення крововтрати при інтенсивній терапії політравми”.


Вітаємо Голову Спеціалізованої Вченої Ради професора, д.мед.н. Людмилу Василівну Новицьку-Усенко та наукового керівника завідувачку кафедрою анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів, професора, д.мед.н. Олену Миколаївну Клигуненко з новим членом наукової родини Дніпропетровської школи анестезіологів, а аспіранта кафедри Кріштафор Д. А. – з блискучим захистом дисертації.


25-26 жовтня 2018 року в м. Дніпро, пройшов II Симпозіум з міжнародною участю «Нові горизонти анестезіології, інтенсивної терапії критичних станів та лікування болю»

В останні роки в області анестезіології та інтенсивної терапії спостерігається значне зростання фундаментальних теоретичних, клінічних та експериментальних даних. Конференції - один з ключових інструментів, що дають доступ до цих інноваційних даних і майданчик для експертного обміну думками та досвідом.

Ядром Симпозіуму стали наукові секції за участю провідних світових експертів, майстер класи та контраверсії. Головною метою Симпозіуму було надання нових даних, що дозволили клініцисту отримати достовірну, актуальну наукову інформацію, таку необхідну в повсякденній допомозі пацієнтам.

Співробітники кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та МНС ФПО «Дніпропетровської Медичної Академії МОЗ України» прийняли активну участь у роботі симпозіуму та представили наступні доповіді:

Клигуненко О.М., Зозуля О.О. «Особливості корекції водного балансу при гострому церебральному пошкодженні»

Клигуненко О.М. «Принципи нутрітивної підтримки при гострому церебральному пошкодженні», «Тромбопрофілактика при різних оперативних втручаннях», «Профілактика та лікування коагулопатії при критичних станах»

Павлиш О.С., Скляр В.В. «Безпека застосування інгаляційних анестетиків в операційній»

Снісарь В.І. «Гемодинамічні порушення та їх підтримка при педіатричному септичному шоці», «Оптимізація антибактеріальної терапії у дітей (чому антибіотики бувають неефективними)»

Єгоров С.В. «Інфузійна терапія в периопераційному періоді у дітей. Сучасні рекомендації»

Кущ К.О., Клигуненко О.М. «Вплив комбінованої нейрометаболічної терапії з холіну альфосцератом на рівень нейронспецифічної енолазі у гострому періоді ішемічного інсульту»

Халимончик В.В., Клигуненко Е.Н. «Застосування субнаркотичних доз кетаміну при лапароскопічних операціях в гинекології»

Кравець О.В., Клигуненко О.М. «Сучасні підходи до періоперативної ІТ у невідкладній абдомінальній хірургії»

Клигуненко О.М., Кріштафор Д.А. «Ефекти комбінованого препарату Тіворель при політравмі»

Клигуненко О.М., Єхалов В.В., Станін Д.М., Муризіна О.Ю., Кущ К.О., Лященко О.В. «Особливості підготовки лікарів-інтернів різних спеціальностей до ліцензійного інтегрованого іспиту “КРОК-3”»

Клигуненко О.М., Снісарь В.І., Седінкін В.А., Єхалов В.В., Халимончик В.В. «Трирічний досвід впровадження іспиту OSCE для проміжної атестації лікарів-інтернів за фахом "Анестезіологія та інтенсивна терапія"»

Седінкін В.А., Клигуненко О.М. «Менеджемент коагулопатї в акушерстві»

Муризіна О.Ю. «Перебіг змін коагуляційних властивостей cистеми згортання крові при гострій ТЕЛА і проведенні системного тромболізису»

Площенко Ю.О., Клигуненко О.М. «Корекція синдрому запальної відповіді у плановій абдомінальній хірургії»

Alea jacta est!

Історія нової галузі медицини почалася в середині 19 століття - 16 жовтня 1846 року зубний лікар Томас Мортон провів операцію під ефірним наркозом. Цей день у всьому світі і прийнято вважати Всесвітнім днем анестезії.


Колектив кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та МНС висловлює велику подяку лікарям-інтернам 1- го року навчання, які провели цікаво організоване свято, присвячене «Дню ефірного наркозу». В цей день майже всі моді спеціалісти проявили свої творчі здібності: пролунали авторські пісні та вірші, цікаві доповіді з розвитку анестезіології, було продемонстровано відео-поздоровлення від колег та пацієнтів, а також проведені тематичні конкурси, де найактивніші учасники отримали призи. Доцентом кафедри Єхаловим В.В. була проведена урочиста посвята у спеціальність, а співробітниками були оголошені найщиріші побажання: старанно навчатися, відповідально ставитися до обраної професії, пронести отриманні знання та досвід через усе своє життя, пам’ятати та шанувати своїх Вчителів.

Зі святом!!!

19 вересня 2018р. у конференц-залі КЗ ,, Дніпропетровська МКЛ 9'' ДОР'' ( головний лікар - О.П.ФІНКОВА) був проведенний Семінар « Безпека інфузійної терапії» медичних сестер відділень анестезіології та інтенсивної терапії міста Дніпра та Дніпропетровської області у рамках освітньої програми ГО ,, Асоціація анестезіологів України''' ( Президент - С.О.ДУБРОВ) , за підтримки B/ Braun Sharing Expertise, магістра - Б.В.МИХАЙЛОВА , а також співробітників кафедри анестезіології та інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО ДЗ ,,Дніпропетровська медична академія МОЗ України '' ( зав. кафедрою О.П.КЛИГУНЕНКО), співробітників відділення анестезіології та інтерсивної терапії перинатального центру лікарні № 9 м. Дніпро ( зав відділенням - Г.А.Попад' їна)

З привітальними словами до делегатів семінару звернулись:

Начальник відділу стратегічного розвитку та моніторингу якості медичної допомоги департаменту охорони здоров' я облдержадміністрації - СТОРОЖЕНКО Р. Ю; Віце Президент Асоціації лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, головний позаштатний спеціаліст за фахом анестезіологія, доктор медичних наук, професор - О.М. КЛИГУНЕНКО і побажали сестрам медичним-анестезістам бути гідними помічниками лікарю при наданні допомоги при невідкладних станах пацієнтів...

Організатори семінару потурбовались про реєстрацію на подію, видачу смачного продуктового пайка та грошової компенсації на проїзд іногороднім делегатам, в перерві лекцій та практичних занять - кава брейк, знайомство і спілкування учасників, видача сертифікатів.

13-15 вересня 2018 року в м. Києві відбувся Конгрес анестезіологів України, який став одним із найбільших та насичених серед наукових подій останніх років.

Більше 1000 учасників.

Більше 150 доповідей на актуальні проблеми та досягнення анестезіології та інтенсивної терапії в Україні.

Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та МНС ФПО «Дніпропетровської Медичної Академії МОЗ України» була представлена на конгресі наступними доповідями:

Клигуненко О.М. Менеджмент коагулопатії при крововтраті.

Клигуненко О.М. Сучасні підходи до тромбопрофілактики при хірургічних втручаннях.

Площенко Ю.О., Клигуненко О.М. Використання Тіворелю у періопераційній терапії хворих похилого віку.

Кравець О.В., Клигуненко О.М. Переваги та недоліки різних режимів періоперативної інтенсивної терапії в ургентній хірургії.

Кущ К.О., Клигуненко О.М. Вплив медотиліну на рівень нейронспецифічної енолази у гострому періоді ішемічного інсульту.

Клигуненко О.М. Нутритивна підтримка в гострому періоді ішемічного інсульту.

Седінкін В.А., Клигуненко О.М. Інфузійно-трансфузійна терапія масивної акушерської крововтрати: стратегії, препарати, технології.

Снісарь В.І., Єгоров С.В. Рінгер лактат або рінгер малат в педіатричній анестезіології та інтенсивній терапії.

Слід відзначити, що доповідь аспіранта кафедри Кріштафор Д.А. «Вплив кількісних змін в інфузійній терапії крововтрати на виходи лікування політравми» на секції доповідей молодих вчених зайняла 5-те призове місце.
20 червня 2018 року лікарі-інтерни 2 року навчання за фахом "Анестезіологія та ІТ" відвідали музей АТО в рамках військово-патріотичного виховання на кафедрі анестезіології, інтенсивної терапії та МНС ФПО. Екскурсія запам'яталась не тільки різносторонніми інсталяціями та експозиціями, але й вражаючим фільмом, який правдиво відображає події сьогодення, підіймає патріотичний дух та ще раз підкреслює цінність миру та людського життя!

24-25 травня команда кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ДЗ «ДМА МОЗ України» приймала участь в роботі Молодіжної Анестезіологічної Конференції (МАК) та дебютувала в симуляційній олімпіаді (SIM-MAK II), у місті Київ. Повні натхнення та жаги до нових знань лікарі-інтерни 2-го року навчання: Козаченко Інна Вікторівна(анестезіологія), Холод Микола Олегович(анестезіологія), Фісюн Тетяна Олегівна (дитяча анестезіологія), Єфіменко Василь Леонідович(дитяча анестезіологія), продемонстрували високі професійні якості та вибороли почесне перше місце.

Слід розповісти про симуляційне навчання в анестезіології та медицині невідкладних станів. Цей підхід до навчального процесу прийшов у медицину з авіації. Дана методика швидко показала свою ефективність та набула популярності. В певному сенсі, анестезіолог як і пілот лайнера працює з коштовним обладнанням та несе відповідальність за життя людей. Напружена робота потребує концентрації та уваги. В цій професії потрібно бути не лише гарним лікарем, а трохи фізиком, математиком та інженером. Симуляційне навчання дозволяє в реальному часі моделювати найрізноманітніші ситуації без шкоди для здоров'я пацієнта. З допомогою інтерактивних манекенів, акторів та мультимедійного обладнання можливо відтворити, наприклад, раптове відключення електрики в операційній або злоякісну гіпертермію. Ситуації настільки реалістичні, що ти дійсно переживаєш страх та психоемоційне напруження.

На SIM-MAK II змагання проходили в три етапи. На відбіркових єтапах було запропоновано пройти три станції. За зачиненими дверима, під контролем вимогливих екзаменаторів команди демонстрували знання та практичні навички в базових та розширених реанімаційних заходах, надавали допомогу пацієнту з політравмою та інтоксикацією психотропними засобами. Оцінювались в першу чергу командна робота та відповідність сучасним алгоритмам BLS, ACLS, ATLS, PALS, DAS. До участі в півфіналі були допущені чотири команди. Представники з Великобританії приготували справжній професійний сюрприз. На базі Інституту серця досвідчені модератори розгорнули симуляційну операційну, перелік сучасного обладнання, реалістична гра акторів та інтерактивність манекенів вразили всіх учасників. Уявіть лише, що професор поспішає на концерт і просить підмінити його в операційній. Задача не складна, адже хірурги вже майже закінчили операцію. Ви «приймаєте» пацієнта і слухаєте веселі балачки людей які досить реалістично порпаються в череві манекена. Через кілька хвилин ви помічаєте нерегулярну надшлуночкову тахікардію, а вже через кілька секунд діагностуєте зупинку кровообігу. Суть цієї симуляції була в тому щоб з’ясувати причину критичної ситуації та збагнути правильну тактику невідкладної допомоги. В даному випадку хірурги ввели місцевий анестетик для знеболення рани, який має кардіотоксичну дію. Закритий масаж серця, кілька дефібриляцій та специфічна ліпідна реанімація згідно сучасним алгоритмам вивели нашу команду до фіналу. Останній бій відбувся в пологовій палаті. Команда була вимушена розділитись щоб одночасно надати допомогу новонародженому з порушенням дихання та породіллі з масивною кровотечею.

Після майже двох місяців напруженої підготовки на базах кафедри, використовуючи сучасні манекени, команда здобула перемогу. Справа навіть не в знаннях сучасних алгоритмів, а в здібності співіснувати зі своєю командою як єдине ціле. Молоді лікарі стали не просто відмінною trauma-team, вони стали прикладом того, як спільні зусилля та гарна організація приводить до успіху на змаганнях, а в реальному житті рятує хворих. Приємним сюрпризом було запрошення всіх членів команди на курси ATLS до Великобританії. Вітаємо переможців!!!

14 вересня на засіданні Вченої ради було урочисто представлено актову промову з нагоди Дня народження Дніпропетровської медичної академії. Цього року честь виступити на засіданні випала професору, доктору медичних наук, лауреату Державної премії в галузі науки і техніки Олені Миколаївні Клигуненко.

Професор представила промову на тему «Доцільність використання органопроективних технологій в анестезіології та інтенсивній терапії», яку присвятила рідній медакадемії та своєму вчителю – член-кореспонденту НАН і НАМН України, Заслуженому діячу науки, лауреату Державної премії України і премії уряду РФ в галузі науки і техніки, професору Людмилі Василівні Новицькій-Усенко.


Цього року з 16 по 19 червня у м. Мілан (Італія) відбувся 27-й Європейський конгресс з артеріальної гіпертензії та серцево – судинної протекції.

Щорічно Європейське товариство гіпертонічної хвороби (ESH) розробляє видатну наукову програму, яка включає сучасні лекції, дебати та круглі столи з питань, що стосуються основних поточних інтересів лікарів багатьох різних спеціальностей.

27-е засідання з питань гіпертонії та серцево-судинного захисту в Мілані було справді винятково успішним засіданням з точки зору відвідуваності (понад 2400 учасників), якості наукової програми (понад 1300 оригінальних доповідей) та організації сесій. 4-денна нарада була наповнена захоплюючими усними презентаціями, плакатами, лекціями та пленарними засіданнями, які дали унікальну можливість обмінятися ідеями та брати участь у інтерактивних дискусіях та великих дебатах з різних аспектів гіпертонічної хвороби та серцево-судинного захисту.

Участь у цьому мітингу взяли численні лікарі та дослідники з усього світу, а також 267 запрошених викладачів із 48 різних країн, висвітлюючи "ESHgoes global".

Вже другий рік поспіль співробітники кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» отримують можливість представити дані своєї наукової роботи на цьому значному Європейському Конгресі. Так, в цьому році свою доповідь представили зав.кафедрою, професор Клигуненко Олена Миколаївна та доцент Площенко Юлія Олександрівна. Незважаючи на те, що робота проводилася у клініці анестезіології та була присвячена питанням периопераційного ведення хворих похилого віку, доповідь викликала багато позитивних емоцій та доброзичливих запитань з боку провідних кардіологів Європи.

Окрім самої доповіді, можемо прокоментувати найважливіші моменти конгресу, у яких ми мали можливість брати участь. Так, досить цікавою була сесія щодо мобільного здоров'я в Європі "час приймати участь!", в якому були представлені доступні дані про електронне здоров'я, інновації та ініціативи з цього питання. Виділений симпозіум "Нові перспективи з інформаційно-комунікаційних технологій": Програма ESH Care Smartphones для покращення дотримання та контролю артеріального тиску. Найсучасніші та інтегровані підходи до спільної проблеми фібриляції передсердь обговорювалися на Спільній сесії ESH та ESC щодо фібриляції передсердь при гіпертонії: причини та наслідки. Подібним чином, попередні результати дослідження ESH-дослідження та дослідницького проекту ESH AF були показані при частій наявності супутніх захворювань та високої середньої оцінки CHA2DS2-VASc (= 3.8), що свідчить про високий серцево-судинний ризик цих пацієнтів.

У тематичному семінарі з дотримання ліків та стійкості до лікування були представлені всі нові методології та концепції. З цією метою рішення електронного здоров'я можуть мати клінічне значення, включаючи різноманітні підходи до контролю артеріального тиску. Було виділено відмінності та особливості жінок щодо патофізіології та терапії гіпертонічної хвороби, а також їх сукупні загальні фактори ризику серцево-судинних захворювань.

Ціль зустрічі цього року полягала у підвищенні знань, інтеграції досвіду та вирішенні наукових потреб для лікарів багатьох спеціальностей. І ми, як і багато інших учасників цього Конгресу, лишились дуже задоволені можливістю прийняти в ньому участь!

3-7 квітня 2017 р. магістрант кафедри Миронов Денис Володимирович успішно пройшов стажування в ДУ «Інститут серця МОЗ України» (м.Київ)

у рамках Всеукраїнського проекту «UAMED Intership».

Під час стажування Миронов Д.В. приймав участь в роботі відділень Інституту Серця, а саме:

• Відділення інтенсивної терапії для дорослих та дітей

• Анестезіологічного відділення

• Відділення ендоваскулярної хірургії та ангіографії

• Відділення штучного кровообігу та екстракорпоральних методів лікування

Це дало змогу ознайомитись з новітніми методами анестезіології та інтенсивної терапії у дорослих та дітей з різними захворюваннями серцево-судинної системи та перейняти великий досвід спеціалістів центру.

30 березня 2017 року в клініці «Гарвіс» під керівництвом професора Jaume Masia (Іспанія), вперше в Україні була проведена унікальна операція: відстрочена реконструкція лівої молочної залози за допомогою DIEP лоскуту з переносом аутологічної підшкірно-жирової клітковини з лімфовузлами із правої пахової області (LymphoNodesTransfer), анестезіологічне забезпечення під час якої здійснювала професор О.М. Клигуненко.

Тип знеболення - інгаляційна анестезія севофлюраном з наркотичними анальгетиками, міорелаксаціею та ШВЛ. Тип поповнення гіповолемії під час та після операції рестриктивний (3,5 мл/кг/год). Крововтрата склала 500 мл, діурез 2100 мл. Загальна тривалість оперативного втручання склала 12 год. 30 хв. У знеболенні також приймали активну участь клінічні ординатори кафедри 1 та 2-го року навчання (А.Б.Дудас, К.М.Стесюк та С.О.Шеремет).


Наш досвід впровадження іспиту за системою OSCE наприкінці першої частини очної інтернатури за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Щорiчно в анестезiологiї та iнтенсивнiй терапiї впроваджуються новiтнi засоби дiагностики та лiкування, палати та операцiйнi оснащуються новiтньою апаратурою. Це потребує від лiкаря засвоєння великого обсягу теоретичних знань, опанування новими практичними навичками, прийняття вiдповiдальних рiшень.

На кафедрі анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО (зав. кафедри – професор О.М. Клигуненко) наприкінці лютого було проведено іспит за методологією OSCE. OSCE – це об’єктивний структурований клінічний екзамен, що складається iз так званих станцiй, на яких лікар-інтерн повинен продемонструвати рiзнi сторони своєї пiдготовки . На проходження кожної станції видiляється 5 хвилин, протягом 3 хвилин лікарі-інтерни переходять до iншої станції, тобто загалом екзамен триває близько 2 год. На кожнiй станції екзамен приймають 2 викладача. На бiльшостi станцiй iспит приймають з використанням сучасних манекенiв та справжнього обладнання для анестезiї (відеоларингоскоп, дихальнi контури, ендотрахеальні трубки, ларингеальнi маски). Для проведення iспиту були пiдготовленнi 7 екзаменацiйних станцiй:

1. Теорія та практика проведення серцево-легеневої реанiмацiї (вiдпрацювання на манекенi).

2. Теорія та практика алгоритму дії при важких дихальних шляхах (вiдпрацювання на манекенi – встановлення ларингеальної маски, інкубація трахеї).

3. Дооперацiйна підготовка та оцiнка пацiєнта.

4. Внутрішньовенна анестезія та мʼязові релаксанти.

5. Інгаляційна анестезія.

6. Теорія та практика по гемотрансфузіології.

7. Теорія та практика ЕКГ діагностики.

Лікарів-інтернiв було розподілено на 2 групи по 8 осiб. На кожнiй станцiї запитання змiнювались, що унеможливлювало прецедент, коли б iнтерн заздалегiдь знав запитання.

Незважаючи на вiдсутнiсть досвiду, екзамен було успiшно проведено. Анi з боку iнтернiв, анi з боку викладачів пiд час проведення iспиту не виникло суттєвих нарiкань на його методологiю. З 15 iнтернiв, якi складали iспит, 10 набрали бiльш нiж половину вiд можливої кiлькостi балiв, решта – менше. Середнiй бал становив 10,3 (з 14 можливих), що свiдчить про те, що бiльшiсть iнтернiв, яких ми вважали такими, що успiшно склали цей екзамен, ледь перевищили показник у 60%. Найвищi оцiнки лікарі-iнтерни отримали за дооперацiйну оцiнку хворих, гемотрансфузіологію, а також за демонстрування реанiмацiйних навичок на манекенi. Найнижчi оцінки iнтерни отримали за вiдповiдi по внутрішньовенної анестезії. Низькi оцiнки вони отримали також за практичну навичку з встановлення ларингеальної маски.

Вiдразу пiсля екзамену було проведено кафедральне засiдання, на якому бiльшiсть викладачiв позитивно оцiнили перший досвід проведення структурованого клiнiчного екзамену, незважаючи на складнiсть i трудомiсткiсть його пiдготовки та проведення. Опитування лікарів-iнтернiв показало, що бiльшiсть інтернів позитивно оцiнили iспит. Було висловлено побажання вiдводити на проведення практичних тренiнгiв більше навчального часу.

Незважаючи на тимчасовi фінансові складнощi, так само, як неминучим є поступ на шляху розвитку спецiальностi «анестезiологiя та iнтенсивна терапiя», неминучим має бути i поступ на шляху підвищення квалiфiкацiї лiкарiв-анестезiологiв. Тому необхідно впроваджувати позитивний зарубiжний досвід та напрацювання у системi пiдготовки лiкарiв-анестезiологiв та оцiнки якостi цієї підготовки.